Ankieta

W Instytucie Neuronauki i Medycyny Cybernetycznej UŁa, we współpracy z Fundacją Epileptologii, planujemy przygotować cykl publikacji opartych na badaniu ankietowym. Dotyczy ono stanu wiedzy kobiet chorujących na padaczkę na tematy związane z padaczką, antykoncepcją, macierzyństwem. Ankieta zawiera również pytania o stosowaną antykoncepcję i przebyte ciąże.
Mamy nadzieję, że wyniki naszego badania umożliwią ocenę czy istnieje potrzeba edukacji polskich kobiet chorujących na padaczkę oraz pomogą określić w jakich dziedzinach ta edukacja jest konieczna.

Będę bardzo wdzięczna każdej z Was za udział w badaniu!

kliknij – ANKIETA DLA KOBIET CHORUJĄCYCH NA PADACZKĘ