O mnie

lek. Maja Kopytek-Beuzen, neurolog, z pasji epileptolog

Po ukończeniu Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w 2007 roku, odbyłam rezydenturę z neurologii w S.M.S. im. G. Narutowicza w Krakowie.

W roku 2016 r. uzyskałam tytuł specjalisty w dziedzinie neurologii.

Przez cały okres prac specjalizacyjnych w kręgu moich zainteresowań leżały epileptologia, elektroencefalografia i neurofizjologia kliniczna. Systematycznie poszerzam swoją wiedzę w tych dziedzinach odbywając krajowe i zagraniczne szkolenia.

W roku 2013 r. byłam stypendystką Europejskiego Towarzystwa Neurologicznego: odbyłam staż w Szpitalu Pitié Salpétrière w Paryżu w Pracowni Elektroencefalografii Oddziału Neurofizjologii Klinicznej.

W latach 2013-2014 r. odbyłam roczne studia Podyplomowe w dziedzinie Neurofizjologii Klinicznej na Uniwersytecie Pierre et Marie Curie w Paryżu (Faculté de Médecine UPMC Sorbonne Univérsites).

W latach 2014-2015 odbyłam roczny kurs leczenia padaczki organizowany przez Światową Ligę Przeciwpadaczkową.

W roku 2017 roku wyjechałam na staż do Paryża, do pracowni elektroencefalografii dziecięcej w Szpitalu Dziecięcym Necker.

Obecnie jestem studentką drugiego roku międzywydziałowych studiów podyplomowych „Epileptologia” na Wydziale Medycznym Uniwersytetu w Lotaryngii we Francji (Faculté de Médecine, Université de Lorraine), w ramach których w 2018 roku odbyłam szkolenie w dziedzinie elektrokortykografii śródoperacyjnej w Klinice Neurochirurgii Instytutu Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie oraz w 2019 roku staż w Klinice Epileptologii Szpitala Pitié Salpétrière w Paryżu .

Posiadam certyfikat PTNK w zakresie wykonywania i interpretacji badań EEG.

Miejsca pracy:

Centrum Terapii Padaczki Neurosphera w Warszawie

  • opiekuję się młodzieżą i osobami dorosłymi chorymi na padaczkę i migrenę.
  • prowadzę zespół opieki nad kobietami chorymi na padaczkę od okresu planowania ciąży do okresu połogu.
  • prowadzę pacjentów z zaimplantowanym stymulatorem nerwu błędnego
  • opisuję badania EEG/VEEG

Klinika Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Warszawie przy ul. Banacha

  • diagnostyka przedoperacyjna padaczki lekoopornej

Konsultuję również w językach francuskim i angielskim.

 

Leczenie padaczki Warszawa

Leczenie padaczki Łask

Leczenie padaczki Łódź

Leczenie migreny Warszawa

Leczenie migreny Łask

Leczenie migreny Łódź

Epileptolog Warszawa

Epileptolog Łódź

Epileptolog Łask